Dự toán chi phí mua xe

du toan chi phi
Dòng xe:
Phiên bản:
Nơi đăng ký:
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
Giá xe (bao gồm VAT):
Giảm giá (nếu có):
Giá bán:

Lệ phí trước bạ:
Phí đăng Kiểm : 340.000
Phí cấp biển số:
Lệ phí Bảo hiểm TNDS bắt buộc:
Phí bảo trì đường bộ 1 năm:
Phí dịch vụ đăng ký:
TỔNG CHI PHÍ LĂN BÁNH:
Bảng tính đóng tiền xe
Tổng chi phí lăn bánh xe
Tỷ lệ vay ngân hàng %
Số tiền ngân hàng hỗ trợ
Số tiền phải thanh toán
Số tiền đã cọc
Số tiền còn lại cần thanh toán
* Mua qua ngân hàng "Bảo hiểm thân vỏ" là bắt buộc